Joanna Leszczyńska

PORTFOLIO - Joanna Leszczyńska

Wystawa GRAFITEKA czas trwania wystawy: 2018-11-05 do 2018-11-30
Galeria 022, Galeria DAP, Warszawa
Już po raz szósty wystawa „Grafiteka” jest prezentowana w Galerii Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków w Warszawie. Założycielami grupy są członkowie sekcji grafiki Okręgu Warszawskiego ZPAP.
W tym roku, roku 100-lecia odzyskania niepodległości wystawie „Grafiteki” towarzyszą rzeźby, prace członków z sekcji rzeźby OW ZPAP, tematycznie związane z tą rocznicą. Jednoczesna obecność tych dwóch dziedzin sztuk wzbogaca wystawę. Grafika i rzeźba wzajemnie się uzupełniają tworząc nową jakość w przestrzeni galerii.
Graficy, podobnie jak artyści uprawiający inne rodzaje sztuki, chcą być otwarci na problemy rzeczywistości. Te spostrzeżenia możemy poczynić oglądając na wystawie prace 68 artystów, grafików oraz zaproszonych rzeźbiarzy.
Więcej informacji o wystawie znajdziesz tutaj.
Związek Polskich
Artystów Plastyków 
Galeria Lufcik
ul. Mazowiecka 11a
Warszawa 
Wystawa w dniach 
18.10 – 04.11.2018
Serdecznie zaprasza na 
wernisaż, który odbędzie się 
18.10.2018 godz. 19.00
Wystawa prezentuje twórczość graficzną dwóch artystek – Beaty Bajno i Joanny Leszczyńskiej. To dwa spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość, dwie postawy twórcze, dwa sposoby spojrzenia na przestrzeń i płaszczyznę codzienności.
Tytułowe Instabilium odnosi się do tymczasowości, niestabilności w życiu, ciągłej zmiany i transformacji budującej przestrzenie, wypełniające się wciąż nowymi znaczeniami.
Beatę Bajno inspiruje dynamiczna natura rzeczywistości i idea obrazu jako „procesu bytowego” w ujęciu H.-G. Gadamera. Rozważania na temat zawartego w nas potencjału zmiany, zdolności do przeprowadzania wewnętrznej symulacji stanów otoczenia oraz do tworzenia przestrzeni pojęciowych, znajdują swą materializację w seriach grafik powstałych w latach 2009-2018. Wiele grafik powstało w technikach własnych, współgrających z egzystującą w pracach myślą. Poszukując odpowiedzi na nurtujące ją pytania artystka sięga również po inne media oraz tworzy środowiska, w których egzystują kreowane światłem i wchodzące w interakcję z odbiorcą obrazy.
Zmienność otaczającego nas świata, jego kruchość do których nawiązuje tytuł wystawy dobrze widać także w pracach Joanny Leszczyńskiej. Prezentowane na wystawie grafiki pochodzą z cykli powstałych w latach 2012-2018. Wykonane zostały w unikatowej technice druku farbą redukcyjną na tkaninie do których użyto tylko kilku matryc. Autorka wykorzystuje w nich wykresy i rysunki architektoniczne, które przeplatają się z wizerunkami człowieka, okręgami i liczbami. Obrazy budowane są tu za pomocą delikatnych linii oraz wielokrotnie nakładanych na siebie elementów grafik sprawiających czasem wrażenie naszytych igła i nitką. Pojawiające się w pracach powtarzające się motywy to nie tylko zabawa formą i światłem budująca przestrzeń, poszukiwanie odpowiedniej kompozycji ale w głębszym znaczeniu także obrazy niepewności związane z próbą odpowiedzi na zasadnicze pytania które każdy z nas sobie zadaje. Czym jest życie? Jakie miejsce zajmuje w nim człowiek? Jakie wartości po sobie zostawi po tej krótkiej chwili istnienia?
praca multimedialna: Beata Bajno i Joanna Leszczyńska
Immersed in Images / Zanurzeni w obrazach – Wystawa Główna MTG 2018
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie
plac Szczepański 3, 31-011 Kraków
zobacz mapę
07.07.2018 – 26.08.2018
wernisaż: 06.07.2018, 18:00
Wizytówką tegorocznej Wystawy Głównej jest hasło Immersed in Images / Zanurzeni w obrazach. Zwraca ono uwagę na bogactwo współczesnej ikonosfery, które znajduje swój wyraz w pracach artystów z całego świata. Pozwalają oni publiczności zanurzyć się w niezwykły świat doznań i obserwacji, komentarzy odsłaniających różne aspekty współczesności, przetworzeń i zawłaszczeń, z których zbudowana jest obecnie kultura wizualna.
Odnosi się ono także do wszechogarniającej potęgi obrazu, który wciąga odbiorcę w niezwykły świat, pozwalając przeżyć i doświadczyć nowych wrażeń, poznać inny punkt widzenia, spojrzeć na rzeczywistość z odmiennej perspektywy.
W ramach wystawy zaprezentowane zostanie 257 prac autorstwa 115 twórców z 30 krajów świata, dzięki czemu możliwe będzie stworzenie wspaniałej przestrzeni dialogu międzykulturowego, który aktualizuje się w formach wizualnych i różnorodności estetyk preferowanych przez twórców ze wszystkich zakątków świata.
Wystawa stawiać będzie także pytania o pogranicza medium graficznego, problematyzując relację pomiędzy grafiką
i rzeźbą, instalacją, malarstwem czy sztuką wideo.
transgrafia
Fundacja Tytano
ul. Dolnych Młynów 10, Kraków
08.07.2018 – 15.09.2018
wernisaż: 07.07.2018, 17:00
Wystawa konkursowa zorganizowana pod hasłem transgrafia, to otwarte zaproszenie skierowane do polskich twórców, a przede wszystkim zachęta do zaprezentowania prac niestandardowych, przekraczających ramy klasycznej grafiki artystycznej, poszerzających reguły graficznej gry, odważnie wkraczających w przestrzeń wystawienniczą i harmonijnie łączących różne środki wyrazu, a także klasyczne i nowe media.
Wystawą prezentującą prace 35 artystów pragniemy zwrócić uwagę na niezwykły potencjał kreacyjny tkwiący w grafice jako medium sztuki, ukazać publiczności bogactwo i różnorodność światów graficznych i możliwych form komunikowania za pośrednictwem tego niezwykle podatnego na eksperymenty medium.
Transgrafia, to połączenie otwartości i profesjonalnie zaprojektowanej narracji wystawienniczej. Kryterium oceny nadsyłanych dzieł będzie ich wyjątkowość, walory artystyczne, otwartość na dialog ze współczesnością i możliwości realizacyjne.
Dzięki transgrafii mamy szansę przywołać najlepsze tradycje artystycznego Krakowa i zostawić trwały ślad w świadomości odbiorców kultury.
 

Wystawa GRAFITEKA czas trwania wystawy: 2017-11-04 do 2017-11-30
Galeria 022, Galeria DAP, Warszawa

Wystawa „Grafiteka 2017“ jest piątą edycją cyklicznych wystaw grafiki artystycznej, na których prezentowane są prace artystów skupionych w Okręgu Warszawskim Związku Polskich Artystów Plastyków oraz zaproszonych gościnnie wybitnych polskich grafików i profesorów uczelni artystycznych. Tegoroczna wystawa składa się z dwóch części. W I-szej prezentowane są prace artystów grupy „Grafiteka”, w II-giej grafiki laureatów I-go Ogólnopolskiego Konkursu Grafiteka 2017. Konkurs ten został zorganizowany przez Okręg Warszawski ZPAP i artystów skupionych wokół „Grafiteki” z myślą o poszerzeniu formuły wystawy o prace artystów z całej Polski. Wystawa w tej formule stała się przeglądem dokonań artystycznych kilku pokoleń polskich twórców, co sprawia, ze prace prezentowane na wystawie są wyjątkowo różnorodne zarówno jeśli chodzi o wrażliwość plastyczną, jak i pod względem stosowanych technik graficznych (od klasycznych poprzez grafikę komputerową do multimediów).

Więcej informacji na temat wystawy GRAFITEKA możesz znaleźć TU.

   

Wystawa UNIWERSUM czas trwania wystawy: 26.04-18.06.2017
Centrum Rysunku i Grafiki im. T. Kulisiewicza
ul. Kolegialna 4, Kalisz
UNIWERSUM to tytuł wystawy z okazji trzydziestej rocznicy założenia Fundacji im. Tadeusza Kulisiewicza, na której swoją twórczość zaprezentują Joanna Leszczyńska i Agata Gertchen ̶ laureatki nagród z 2014 i 2015 roku. Tytuł wystawy można odczytywać na kilku poziomach interpretacji. W pewnym stopniu może on określać dorobek i całokształt działalności Fundacji, tym samym podkreślając jej jubileuszowy charakter. Może także defniować współczesną grafkę artystyczną oraz podkreślać wielkoformatowe tendencje w tej dziedzinie sztuki. Jednak najtrafniej wprowadza nas we wszechświaty samych autorek wystawy, które tworzą kosmiczne krajobrazy opierające się na ludzkiej kondycji i codzienności.
Joanna Leszczyńska swoją twórczością szuka sposobu na zestawienie naszego istnienia z ogromną przestrzenią jaką jest Wszechświat. Jej fascynacja możliwościami ludzkiego umysłu łączy się z pokorą wobec otaczającej nas rzeczywistości. Artystka tworzy autorskie wykresy i rysunki architektoniczne, które przeplatają się z wizerunkami człowieka i liczbami. Wykorzystując sprzeczności świata przetwarza swoje myśli i doświadczenia w obrazy bazujące na systemie opozycji binarnych. Łączy ze sobą ciężar z lekkością, statykę z ruchem i światło z cieniem. Jej wielkoformatowe serigrafe wydają się być badaniami nad ulotnością kondycji ludzkiej w skali kosmosu.
Wszechświatem Agaty Gertchen jest codzienność. Artystka nie daje się zwieść zwyczajności, która jest według niej wyłącznie pozorem. Złudzeniem jest, iż rzeczy leżące obok dobrze znamy. Wielkoformatowe wyobrażenia to nic więcej jak kosmos odnaleziony w najprostszych przedmiotach, których używamy każdego dnia. Funkcja oraz banalność przedmiotu zmusza ją do refeksji i odnalezienia w nim zupełnie innego wymiaru czy sensu. W rezultacie obrazy imitują pejzaż, kosmos, lub po prostu niezwykłą przestrzeń. Prace prezentowane na wystawie są pomniejszoną wersją monumentalnych linorytów pochodzących z cyklu Unbridled (Nieokiełznana).
Zestawienie tych dwóch postaw daje nam uniwersum całego istnienia. Joanna Leszczyńska poprzez swoje prace zadaje pytania o sens i świadomość bytu. Te metafzyczne rozważania są zestawione z uwagą Agaty Gertchen na codzienną krzątaninę i na to, co namacalne i prawdziwe. Obie artystki tworzą światy, które się w pewnym stopniu dopełniają –  u jednej są to autorskie wykresy przestrzeni, w której żyjemy w pojęciu globalnym, a u drugiej makrokosmos naszej codzienności.

 

folder z wystawy możesz obejrzeć TUTAJ